دانش و فناوری
کد خبر : 14540
جمعه - 25 تیر 1400 - 16:41

بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره استعفای حریری

در ادامه رویکرد مداخله جویانه پاریس در امور داخلی لبنان، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای، انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه را بن بست سیاسی لبنان توصیف و بر لزوم تشکیل فوری دولت و انجام اصلاحات لازم تاکید کرد.

در ادامه رویکرد مداخله جویانه پاریس در امور داخلی لبنان، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای، انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه را بن بست سیاسی لبنان توصیف و بر لزوم تشکیل فوری دولت و انجام اصلاحات لازم تاکید کرد.