دانش و فناوری
کد خبر : 14468
پنجشنبه - 24 تیر 1400 - 13:30

مقتدی صدر انتخابات عراق را تحریم کرد

مقتدی صدر اعلام کرد، در انتخابات پارلمانی آتی عراق شرکت نخواهد کرد.

مقتدی صدر اعلام کرد، در انتخابات پارلمانی آتی عراق شرکت نخواهد کرد.