دانش و فناوری
کد خبر : 14390
چهارشنبه - 23 تیر 1400 - 20:30

عربستان و امارات برای تولید نفت به توافق رسیدند

عربستان سعودی و امارات عربی متحده برای اختلافی که به تازگی بین آن‌ها بر سر سطح تولید نفت ایجاد شده بود، به یک راه حل دست یافتند.

عربستان سعودی و امارات عربی متحده برای اختلافی که به تازگی بین آن‌ها بر سر سطح تولید نفت ایجاد شده بود، به یک راه حل دست یافتند.