دانش و فناوری
کد خبر : 14385
چهارشنبه - 23 تیر 1400 - 18:31

اشرف غنی وعده داد: سه ماهه کمر طالبان را می‌شکنیم

رئیس جمهور افغانستان در اظهاراتی عنوان داشت که اوضاع امنیتی این کشور تا سه ماه دیگر بهبود می‌یابد.

رئیس جمهور افغانستان در اظهاراتی عنوان داشت که اوضاع امنیتی این کشور تا سه ماه دیگر بهبود می‌یابد.