دانش و فناوری
کد خبر : 14356
چهارشنبه - 23 تیر 1400 - 07:39

دیدار فرمانده تروریست‌های سنتکام با «عبدالله عبدالله»

فرماندۀ تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه با رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان دیدار و رایزنی کرد.

فرماندۀ تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه با رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان دیدار و رایزنی کرد.