دانش و فناوری
کد خبر : 1389
دوشنبه - 15 دی 1399 - 18:15

تعجب روزنامه صهیونیستی از رفتار ایران، روسیه و ترکیه

یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی نوشت، ایران، ترکیه و روسیه در رابطه عملگرایانه باهم برابر دشمنان مشترک خود در غرب همکاری می کنند و برنامه‌های خود را پیش می‌برند.

یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی نوشت، ایران، ترکیه و روسیه در رابطه عملگرایانه باهم برابر دشمنان مشترک خود در غرب همکاری می کنند و برنامه‌های خود را پیش می‌برند.