دانش و فناوری
کد خبر : 1388
دوشنبه - 15 دی 1399 - 16:12

سی. ان. ان: سیاست ترامپ درباره ایران ناکارآمد بود

شبکه سی.ان.ان در گزارشی سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر ایران را سیاستی ناکارآمد تلقی کرده و پیامدهای مختلف شکست این سیاست را تشریح کرد.

شبکه سی.ان.ان در گزارشی سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر ایران را سیاستی ناکارآمد تلقی کرده و پیامدهای مختلف شکست این سیاست را تشریح کرد.