دانش و فناوری
کد خبر : 13806
سه شنبه - 8 تیر 1400 - 19:30

عکس جو بایدن در کاخ سفید جنجال به پا کرد

کیوانان با انتشار عکسی باز هم بر تئوری‌های توطئه خود صحه گذاشت.

کیوانان با انتشار عکسی باز هم بر تئوری‌های توطئه خود صحه گذاشت.