دانش و فناوری
کد خبر : 1376
دوشنبه - 15 دی 1399 - 13:49

کشته شدن یک کشیش در تیراندازی امریکا

یک کشیش در پی تیراندازی در تگزاس کشته شددر جریان تیراندازی در کلیسایی در ایالت تگزاس، یک کشیش کشته شد.

یک کشیش در پی تیراندازی در تگزاس کشته شددر جریان تیراندازی در کلیسایی در ایالت تگزاس، یک کشیش کشته شد.