دانش و فناوری
کد خبر : 13749
دوشنبه - 7 تیر 1400 - 15:33

نخست‌وزیر سوئد استعفا کرد

این اقدام لوون پس از آن صورت گرفت که طی روزهای گذشته دولت سوسیال‌دموکرات سوئد نتوانست رای اعتماد از پارلمان دریافت کند.

این اقدام لوون پس از آن صورت گرفت که طی روزهای گذشته دولت سوسیال‌دموکرات سوئد نتوانست رای اعتماد از پارلمان دریافت کند.