دانش و فناوری
کد خبر : 13716
دوشنبه - 7 تیر 1400 - 07:33

کره شمالی بیماری رهبر این کشور را تلویحا تایید کرد

تلویزیون دولتی کره شمالی با پخش گزارشی به شکلی تلویحی و برای نخستین بار به وضعیت ناخوشایند سلامتی «کیم جونگ اون» رهبر این کشور پرداخت.

تلویزیون دولتی کره شمالی با پخش گزارشی به شکلی تلویحی و برای نخستین بار به وضعیت ناخوشایند سلامتی «کیم جونگ اون» رهبر این کشور پرداخت.