دانش و فناوری
کد خبر : 13616
شنبه - 5 تیر 1400 - 17:28

برگزاری رزمایش ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان| استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب| هشدار مقام ناتو درباره تحرکات نظامی چین| طرح مشترک ایتالیا و اسپانیا برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه

برگزاری رزمایش ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان، استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب، هشدار مقام ناتو درباره تحرکات نظامی چین، طرح مشترک ایتالیا و اسپانیا برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه و رزمایش نظامی روسیه در جزایر مورد ادعای ژاپن از جمله مهمترین خبرها، رویدادها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.

برگزاری رزمایش ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان| استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب| هشدار مقام ناتو درباره تحرکات نظامی چین| طرح مشترک ایتالیا و اسپانیا برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه

برگزاری رزمایش ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان، استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب، هشدار مقام ناتو درباره تحرکات نظامی چین، طرح مشترک ایتالیا و اسپانیا برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه و رزمایش نظامی روسیه در جزایر مورد ادعای ژاپن از جمله مهمترین خبرها، رویدادها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.