دانش و فناوری
کد خبر : 13597
شنبه - 5 تیر 1400 - 13:37

ادعاهای مقام اسراییلی در مورد ایران

من فکر می‌کنم که اوضاع متشنج‌تر خواهد شد، زیرا رئیس‌جمهور جدید ایران، اولاً یک فوق اصولگرا است، وی اخیراً اعلام کرده است که کشورش “آماده برقراری ارتباط با همه به جز اسرائیل است”.

من فکر می‌کنم که اوضاع متشنج‌تر خواهد شد، زیرا رئیس‌جمهور جدید ایران، اولاً یک فوق اصولگرا است، وی اخیراً اعلام کرده است که کشورش “آماده برقراری ارتباط با همه به جز اسرائیل است”.