دانش و فناوری
کد خبر : 13544
جمعه - 4 تیر 1400 - 23:28

انتقاد کرملین از مخالفت سران اروپا از گفتگو با روسیه

دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از مخالفت رهبران برخی کشور‌های اروپایی با گفتگو با روسیه انتقاد کرد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از مخالفت رهبران برخی کشور‌های اروپایی با گفتگو با روسیه انتقاد کرد.