دانش و فناوری
کد خبر : 13477
جمعه - 4 تیر 1400 - 05:27

۹۹ نفر مفقود درپی ریزش برج مسکونی در فلوریدا

یک برج مسکونی ۱۲ طبقه در شهرک “سرف ساید” در حومه میامی ایالت فلوریدای آمریکا به دلایلی نامعلوم فرو ریخت.

یک برج مسکونی ۱۲ طبقه در شهرک “سرف ساید” در حومه میامی ایالت فلوریدای آمریکا به دلایلی نامعلوم فرو ریخت.