دانش و فناوری
کد خبر : 1347
دوشنبه - 15 دی 1399 - 08:27

حمله تروریستی به یک اتوبوس در سوریه

فرماندار استان حماء سوریه حمله تروریستهای مسلح به کاروانی متشکل از چندین دستگاه اتوبوس در این استان را تأیید کرد.

فرماندار استان حماء سوریه حمله تروریستهای مسلح به کاروانی متشکل از چندین دستگاه اتوبوس در این استان را تأیید کرد.