دانش و فناوری
کد خبر : 13459
پنجشنبه - 3 تیر 1400 - 23:27

دیدار نخست وزیر هند با رهبران کشمیر

نارندرا مودی نخست وزیر هند سه سال پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر، روز پنجشنبه با ۱۴ رهبر کشمیری در محل سکونت خود در دهلی نو دیدار کرد تا مسیر آینده برای این منطقه را با رهبران کشمیری بررسی کند.

نارندرا مودی نخست وزیر هند سه سال پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر، روز پنجشنبه با ۱۴ رهبر کشمیری در محل سکونت خود در دهلی نو دیدار کرد تا مسیر آینده برای این منطقه را با رهبران کشمیری بررسی کند.