دانش و فناوری
کد خبر : 13426
پنجشنبه - 3 تیر 1400 - 12:49

ترامپ، ۹۰۰ مامور مخفی آمریکا را مبتلا به کرونا کرد

سوء مدیریت در دولت قبلی آمریکا که این کشور را به کانون شماره یک ویروس کرونا در جهان بدل ساخت، اکنون برخی گزارش‌ها حاکی است مخاطرات کارزار‌های سیاسی در دولت قبلی آمریکا همچنین باعث ابتلا ۹۰۰ مامور مخفی از جمله محافظان شخصی رئیس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا شد.

سوء مدیریت در دولت قبلی آمریکا که این کشور را به کانون شماره یک ویروس کرونا در جهان بدل ساخت، اکنون برخی گزارش‌ها حاکی است مخاطرات کارزار‌های سیاسی در دولت قبلی آمریکا همچنین باعث ابتلا ۹۰۰ مامور مخفی از جمله محافظان شخصی رئیس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا شد.