دانش و فناوری
کد خبر : 13332
چهارشنبه - 2 تیر 1400 - 09:27

سودان خواستار نشست فوری شورای امنیت شد

سودان به طور رسمی خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پیامدهای «سد النهضه» بر امنیت میلیون ها تن از ساکنان کرانه رود نیل شد.

سودان به طور رسمی خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پیامدهای «سد النهضه» بر امنیت میلیون ها تن از ساکنان کرانه رود نیل شد.