دانش و فناوری
کد خبر : 13330
چهارشنبه - 2 تیر 1400 - 08:27

تبریک رؤسای مشترک اتحادیه میهنی کردستان عراق

روسای مشترک اتحادیه میهنی کردستان عراق با ارسال پیامی پیروزی «آیت الله رئیسی» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند.

روسای مشترک اتحادیه میهنی کردستان عراق با ارسال پیامی پیروزی «آیت الله رئیسی» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند.