دانش و فناوری
کد خبر : 1330
دوشنبه - 15 دی 1399 - 05:29

هشدار در زمینه مداخله ارتش آمریکا در نتیجه انتخابات

۱۰ نفر از وزرای دفاع پیشین آمریکا در ارتباط با هرگونه مداخله ارتش در تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هشدار دادند.

۱۰ نفر از وزرای دفاع پیشین آمریکا در ارتباط با هرگونه مداخله ارتش در تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هشدار دادند.