دانش و فناوری
کد خبر : 13298
سه شنبه - 1 تیر 1400 - 16:28

رئیس جمهور فیلیپین: یا واکسن یا زندان

رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد افرادی که واکسن نزنند زندانی می‌شوند.

رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد افرادی که واکسن نزنند زندانی می‌شوند.