دانش و فناوری
کد خبر : 13051
جمعه - 28 خرداد 1400 - 09:37

موافقت مجلس آمریکا با لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهور

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تائید کرد که خواستار لغو اختیارات جنگی است که رئیس جمهور این کشور بدون مشورت با کنگره از آنها استفاده می کند.

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تائید کرد که خواستار لغو اختیارات جنگی است که رئیس جمهور این کشور بدون مشورت با کنگره از آنها استفاده می کند.