دانش و فناوری
کد خبر : 1299
یکشنبه - 14 دی 1399 - 20:27

تظاهرات کنندگان بغداد، امت مقاومت هستند

سخنگوی جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد جمعیت انبوهی که امروز در تظاهرات گرامیداشت سالروز شهادت سلیمانی و ابومهدی حضور یافتند، طرفداران مقاومت هستند که تاکید می‌کنند، سازشگری در عراق جایی ندارد.

سخنگوی جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد جمعیت انبوهی که امروز در تظاهرات گرامیداشت سالروز شهادت سلیمانی و ابومهدی حضور یافتند، طرفداران مقاومت هستند که تاکید می‌کنند، سازشگری در عراق جایی ندارد.