دانش و فناوری
کد خبر : 12857
دوشنبه - 24 خرداد 1400 - 21:28

توافقات جدید در دیدار مفصل وزیران خارجه قطر و مصر

امروز، دوشنبه دیداری مفصل بین وزیران خارجه قطر و مصر در دوحه برگزار شد.

امروز، دوشنبه دیداری مفصل بین وزیران خارجه قطر و مصر در دوحه برگزار شد.