دانش و فناوری
کد خبر : 1284
یکشنبه - 14 دی 1399 - 15:30

مراسم و راهپیمایی باشکوه مردم عراق در سالروز شهادت فرماندهان مقاومت

به مناسبت سالروز شهادت و ترور سرداران مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مراسم های گرامیداشتی در سراسر عراق برگزار شد.مردم عراق صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ نیز به مناسبت یکمین سالگرد شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و یارانشان به سمت میدان التحریر در مرکز بغداد راهپیمایی کردند.

مراسم و راهپیمایی باشکوه مردم عراق در سالروز شهادت فرماندهان مقاومت

به مناسبت سالروز شهادت و ترور سرداران مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مراسم های گرامیداشتی در سراسر عراق برگزار شد.مردم عراق صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ نیز به مناسبت یکمین سالگرد شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و یارانشان به سمت میدان التحریر در مرکز بغداد راهپیمایی کردند.