دانش و فناوری
کد خبر : 12734
شنبه - 22 خرداد 1400 - 14:34

بلینکن با یک مقام چینی درباره ایران گفتگو کرد

وزیر امورخارجه آمریکا و رئیس کمیسیون امور خارجه حزب کمونیست چین درباره موضوعات دوجانبه و بین الملل، ازجمله ایران رایزنی کردند.

وزیر امورخارجه آمریکا و رئیس کمیسیون امور خارجه حزب کمونیست چین درباره موضوعات دوجانبه و بین الملل، ازجمله ایران رایزنی کردند.