دانش و فناوری
کد خبر : 12713
شنبه - 22 خرداد 1400 - 07:30

درخواست رهبر کره شمالی برای تقویت قدرت نظامی

رهبر کره شمالی در جریان نشست کمیسیون مرکزی نظامی این کشور خواهان تقویت قدرت نظامی کشورش شد.

رهبر کره شمالی در جریان نشست کمیسیون مرکزی نظامی این کشور خواهان تقویت قدرت نظامی کشورش شد.