دانش و فناوری
کد خبر : 12698
جمعه - 21 خرداد 1400 - 17:29

روسیه به ایران سیستم پیشرفته ماهواره‌ای می‌دهد

این سیستم ماهواره‌ای به ایران این توانایی را می‌دهد که اهداف نظامی در خاورمیانه و اطراف آن را زیر نظر بگیرد.

این سیستم ماهواره‌ای به ایران این توانایی را می‌دهد که اهداف نظامی در خاورمیانه و اطراف آن را زیر نظر بگیرد.