دانش و فناوری
کد خبر : 12637
پنجشنبه - 20 خرداد 1400 - 14:28

آغاز سفر اروپایی بایدن با هشدار به مسکو

بایدن در بدو ورود به انگلیس گفت که اگر مسکو دست به اقدامات مضری علیه واشنگتن بزند پاسخی محکم دریافت خواهد کرد.

بایدن در بدو ورود به انگلیس گفت که اگر مسکو دست به اقدامات مضری علیه واشنگتن بزند پاسخی محکم دریافت خواهد کرد.