دانش و فناوری
کد خبر : 12581
چهارشنبه - 19 خرداد 1400 - 15:30

احتمال تاخیر در برگزاری نشست وین

خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال تاخیر در نشست بعدی وین خبر داد.

خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال تاخیر در نشست بعدی وین خبر داد.