دانش و فناوری
کد خبر : 1256
یکشنبه - 14 دی 1399 - 09:13

کشته شدن ۷۰ غیرنظامی در حمله افراد مسلح در نیجر

منابع امنیتی از کشته شدن دست کم ۷۰ غیرنظامی در حمله افراد مسلح به دو روستا در نیجریه خبر دادند.

منابع امنیتی از کشته شدن دست کم ۷۰ غیرنظامی در حمله افراد مسلح به دو روستا در نیجریه خبر دادند.