دانش و فناوری
کد خبر : 12558
چهارشنبه - 19 خرداد 1400 - 08:31

کانادا: قتل خانواده مسلمان حمله تروریستی بود

نخست وزیر کانادا سه شنبه شب قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده مسلمان را حمله تروریستی اعلام کرده است.

نخست وزیر کانادا سه شنبه شب قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده مسلمان را حمله تروریستی اعلام کرده است.