دانش و فناوری
کد خبر : 12464
دوشنبه - 17 خرداد 1400 - 23:28

بررسی پرونده سقوط هواپیمای مالزی در دادگاه هلند

روند بررسی شواهد در دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار فرد متهم به نقش آفرینی در سرنگونی پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی بر فراز خاک اوکراین روز دوشنبه در هلند آغاز شد.

روند بررسی شواهد در دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار فرد متهم به نقش آفرینی در سرنگونی پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی بر فراز خاک اوکراین روز دوشنبه در هلند آغاز شد.