دانش و فناوری
کد خبر : 1198
شنبه - 13 دی 1399 - 13:28

حمله افراد ناشناس به مسجدی در جنوب آلمان

مسجدی در جنوب آلمان برای دومین بار طی ۲ هفته اخیر هدف حمله فرد یا افراد ناشناس قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد.

مسجدی در جنوب آلمان برای دومین بار طی ۲ هفته اخیر هدف حمله فرد یا افراد ناشناس قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد.