دانش و فناوری
کد خبر : 1197
شنبه - 13 دی 1399 - 13:28

عمران‌خان: در سال ۲۰۲۱ کسی گرسنه نمی‌خوابد

نخست‌وزیر پاکستان دو هدف و برنامه اصلی این کشور در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد که شامل خدمات بهداشتی رایگان و اجرای برنامه جامع مبارزه با فقر و گرسنگی است.

نخست‌وزیر پاکستان دو هدف و برنامه اصلی این کشور در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد که شامل خدمات بهداشتی رایگان و اجرای برنامه جامع مبارزه با فقر و گرسنگی است.