دانش و فناوری
کد خبر : 11909
شنبه - 8 خرداد 1400 - 15:29

ماهواره‌ ها گرمایش جهانی را دست کم گرفته‌ اند

دانشمندان می‌گویند داده‌های ماهواره‌ای ممکن است گرم شدن تروپوسفر را طی چهار دهه گذشته دست کم گرفته باشند.

دانشمندان می‌گویند داده‌های ماهواره‌ای ممکن است گرم شدن تروپوسفر را طی چهار دهه گذشته دست کم گرفته باشند.