دانش و فناوری
کد خبر : 11899
شنبه - 8 خرداد 1400 - 14:28

طلاق “رضا ضراب” و “ابرو گوندش” رسمی شد

دادگاهی در ترکیه حکم به طلاق “ابرو گوندش” خواننده ترکیه ای از “رضا ضراب” تاجر ایرانی زندانی در آمریکا داد.

دادگاهی در ترکیه حکم به طلاق “ابرو گوندش” خواننده ترکیه ای از “رضا ضراب” تاجر ایرانی زندانی در آمریکا داد.