دانش و فناوری
کد خبر : 11892
شنبه - 8 خرداد 1400 - 13:32

واکسیناسیون ۶۰۳ میلیون نفر ضد ویروس کرونا در چین

مقامات چین از واکسیناسیون ۶۰۳میلیون نفر ضد ویروس کرونا خبر دادند.

مقامات چین از واکسیناسیون ۶۰۳میلیون نفر ضد ویروس کرونا خبر دادند.