دانش و فناوری
کد خبر : 11813
پنجشنبه - 6 خرداد 1400 - 23:28

اتحادیه اروپا مقصر مرگ هزاران پناهجو است

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را در مرگ هزاران پناهجو در دریای مدیترانه مقصر دانست.

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را در مرگ هزاران پناهجو در دریای مدیترانه مقصر دانست.