دانش و فناوری
کد خبر : 11579
دوشنبه - 3 خرداد 1400 - 07:37

فرود اجباری هواپیما در فرودگاه پایتخت بلاروس

رومان پروتاسویچ، که در بلاروس به عنوان مسئول یک سازمان افراطی خارجی شناخته شده است، در هواپیما حضور داشت و بازداشت شد.

رومان پروتاسویچ، که در بلاروس به عنوان مسئول یک سازمان افراطی خارجی شناخته شده است، در هواپیما حضور داشت و بازداشت شد.