دانش و فناوری
کد خبر : 11428
جمعه - 31 اردیبهشت 1400 - 16:29

درخواست امارات از حریری: استعفا بده

بعد از عربستان، این بار امارات از سعد حریری، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت در لبنان خواست از این ماموریت انصراف بدهد.

بعد از عربستان، این بار امارات از سعد حریری، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت در لبنان خواست از این ماموریت انصراف بدهد.