دانش و فناوری
کد خبر : 11281
چهارشنبه - 29 اردیبهشت 1400 - 09:33

مرکل: هنوز به ساحل نجات نرسید‌ه‌ایم

صدر اعظم آلمان در سخنانی درباره شیوع ویروس جهش یافته هندی و عواقب آن ابراز نگرانی کرده و ضمن درخواست از شهروندان برای رعایت جوانب احتیاط تاکید کرد: هنوز به ساحل نجات نرسید‌ه‌ایم.

صدر اعظم آلمان در سخنانی درباره شیوع ویروس جهش یافته هندی و عواقب آن ابراز نگرانی کرده و ضمن درخواست از شهروندان برای رعایت جوانب احتیاط تاکید کرد: هنوز به ساحل نجات نرسید‌ه‌ایم.