دانش و فناوری
کد خبر : 11259
چهارشنبه - 29 اردیبهشت 1400 - 00:28

پیشنهاد پارلمان اروپا برای ایجاد تلویزیون‌های ضد روسیه

پارلمان اروپا در پیش‌نویس یک گزارش خواستار ایجاد شبکه‌های تلویزیونی ضد روسیه و اتخاذ رویکرد تقابل‌جویانه‌تر با مسکو شده است.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس یک گزارش خواستار ایجاد شبکه‌های تلویزیونی ضد روسیه و اتخاذ رویکرد تقابل‌جویانه‌تر با مسکو شده است.