دانش و فناوری
کد خبر : 11098
یکشنبه - 26 اردیبهشت 1400 - 15:27

مراسم ویژه پاپ برای میانمار

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز (یکشنبه) در مراسم عشای ویژه برای مردم میانمار پس از کودتا، برای صلح و اتحاد دعا خواند و از خدا خواست تا “ما را از قدرت شر خلاص کند.”

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز (یکشنبه) در مراسم عشای ویژه برای مردم میانمار پس از کودتا، برای صلح و اتحاد دعا خواند و از خدا خواست تا “ما را از قدرت شر خلاص کند.”