دانش و فناوری
کد خبر : 11092
یکشنبه - 26 اردیبهشت 1400 - 13:28

حمله مجدد نماینده کنگره آمریکا به اسرائیل

نماینده فلسطینی تبار کنگره آمریکا تاکید کرد، اسرائیل به دفاتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها حمله می‌کند تا جهان شاهد جنایات جنگی‌اش نباشد.

نماینده فلسطینی تبار کنگره آمریکا تاکید کرد، اسرائیل به دفاتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها حمله می‌کند تا جهان شاهد جنایات جنگی‌اش نباشد.