دانش و فناوری
کد خبر : 10799
سه شنبه - 21 اردیبهشت 1400 - 21:27

ارزیابی فرانسه از مذاکرات برجام

وزارت امور خارجه فرانسه گفته برای احیای برجام لازم است کار‌های زیادی در مدت زمان اندکی انجام شوند.

وزارت امور خارجه فرانسه گفته برای احیای برجام لازم است کار‌های زیادی در مدت زمان اندکی انجام شوند.