دانش و فناوری
کد خبر : 10787
سه شنبه - 21 اردیبهشت 1400 - 14:33

۱۱ کشته در تیراندازی در یک مدرسه در روسیه

ریانووستی از تیراندازی در یک مدرسه در روسیه خبر داد.

ریانووستی از تیراندازی در یک مدرسه در روسیه خبر داد.