دانش و فناوری
کد خبر : 10605
یکشنبه - 19 اردیبهشت 1400 - 09:38

صادق خان برای دومین بار شهردار لندن شد

صادق خان در انتخابات شهرداری لندن توانست با شکست رقیب خود از حزب محافظه‌کار، ۴ سال دیگر بر کرسی شهرداری پایتخت انگلیس تکیه بزند.

صادق خان در انتخابات شهرداری لندن توانست با شکست رقیب خود از حزب محافظه‌کار، ۴ سال دیگر بر کرسی شهرداری پایتخت انگلیس تکیه بزند.