دانش و فناوری
کد خبر : 10282
سه شنبه - 14 اردیبهشت 1400 - 14:29

بروزرسانی فهرست ثروتمندترین افراد هر کشور

نماینده هند از فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان در ماه آوریل خارج شد.

نماینده هند از فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان در ماه آوریل خارج شد.